Terveyttä työhön

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUT

Tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa sisältäen lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan, sekä sairaanhoidon terveysasemalla tehtävine laboratoriotutkimuksineen.

LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

Toimintasuunnitelman laadinta, työhönsijoitus-, määräaikais- ja lakisääteiset terveystarkastukset laboratoriotutkimuksineen ja rokotuksineen, terveysneuvonta, vajaakuntoisten seuranta ja kuntoutukseen ohjaus, työpaikkakäynnit ja -selvitykset, työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuminen tarvittaessa sekä Kelan työterveyshuollon korvausanomusten laadinta.

SAIRAANHOITO

Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotto, yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyslääkärin harkinnan mukaisine laboratorio-, ultraääni-ja röntgentutkimuksineen, työtapaturmien hoito, verenpaineseuranta, päihdeongelmaisten hoitoonohjaus yhdessä työnantajan kanssa, reseptien uusinnat, puhelinneuvonta, ym. Työnantaja voi halutessaan sisällyttää työterveyshuoltosopimukseen muita yleislääkäritasoisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä erikoislääkärin konsultaatioita.

Kaikki oikeudet pidetään 2021 © Työterveyspalvelu

Lahden seudun Yritysterveys ry

Puhelin 03 875 190
Sähköpostiosoite: yritysterveys@yritysterveys.fi